Aktuelt

Litt om selve dyrkningen

I min barndom da det var høysommer tok vi fram gulrotmaskina og høstet gulrot i varmen. Vi barna var med på hele prosessen fra høsting, pakking og levering på Gartnerhallen på Hamar der vi fikk lov til å være med. 

Den tida ble lagringsgulrota dyrket på porøs svart myrjord uten stein. Denne jorda er i meget lite omfang i Stange og ettersom det ble dyrket så intensivt på denne typen ble den svak mot sykdommer, spesielt lagringssykdommer. Svinnet ble stort og vi måtte finne andre typer jord. I dag dyrkes gulrota på vanlig steinrik stangejord. Vi kjører maskiner som tar vekk steinen slik at vi får et djupt og porøst bed der gulrota har et godt utgangspunkt for å utvikle seg. Fra Mjøsa henter vi vann.

Litt om sorter på vanlig orange gulrot.

Sommer og høst brukes sortene Nelson og Natalja. Disse er tidlige, med høyt sukkerinnhold og er derfor gode på smak.

 Vi bruker andre sorter for langtidslagring (dvs de som man finner i butikkene fra november og til mai)


Skadeinsekter

Gulrotsuger er et insekt som vi må kjempe i mot for å få et vellykket resultat. Denne finnes kun i Skandinavia. Insektet overvintrer i barskog og gjør skade på gulrota i juni og juli. Den angriper de små spede gulrotplantene da de akkurat har stukket opp gjennom jordskorpa, der suger den ut næring i vekstpunktet og gjør at gulrota senere i livet blir deformert, lita og besk på smak. For å bekjempe dette dekkes gulrotarealene til med fiberduk fra såing i mai og til juli. Da er gulrotplantene robuste og gulrotsugeren klarer ikke å ødelegge plantene.

For å bekjempe ugras kjøres det mekanisk rensking, håndluking og plantevern.

Ved bruk av plantevern gjøres det alltid en nøye vurdering før bruk og det er meget begrenset hva man kan benytte seg av og mengdene er så små at det ikke skal være til skade for mennesker og omgivelsene rundt.