Gård & Historie


Valborgs gulrøtter produseres i Stange, som ligger  på østsiden av Mjøsa.

Jeg Valborg Alhaug er 3. generasjons driver på gården Hegsvold hvor det er lang tradisjon i dyrkning av gulrot.  Det startet på slutten av -60 tallet med mine besteforeldre Valborg og Jon Alhaug.

Min bestefar kjøpte gården på slutten av 30- tallet. Den tiden i de harde 30 åra var det mange som ikke klarte sine forpliktelser og det var derfor mange gårder på handel. Min bestefar drev stort med poteter før han startet opp i det små med gulrot.

Min far Lars drev gården fra 1974 og fram til 2008 og det var han som utviklet gulrotproduksjonen til det den er i dag.

Siden 2008 er det jeg Valborg som driver gården og produserer gulrot.

Pr i dag. Dyrkes det gulrot på ca 200 dekar av dette regnbuegulrot på ca 60 dekar I tillegg har min far Lars økologisk gulrot på innleid areal ca 230 dekar. Gulrota pakkes i forbrukerpakninger på gårdens pakkeri.